I’m Thai, วิถีชีวิต อาชีพที่อยู่คู่กับคนไทย
i'm thai

I’m Thai, วิถีชีวิต อาชีพที่อยู่คู่กับคนไทย

นำเสนอเรื่องราววิถีชีวิตของคนไทยและอาชีพที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองมาช้านาน เพื่อให้เห็นถึงการดำเนินชีวิตในแต่ละวันของแต่ละอาชีพว่ามีความยากง่ายแค่ไหนในการประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงตัวเองและครอบครัว ซึ่งแต่ละอาชีพล้วนเป็นอาชีพที่สามารถพบเจอได้ทั่วไปในประเทศไทย

Travel News, โปรโมชั่น แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

อัพเดตข่าวโปรโมชั่นสถานที่ท่องเที่ยวทั่วประเทศไทย แนะนำสถานที่เที่ยวที่สำคัญ และสถานที่ ที่สวยงาม เพื่อเป็นข้อมูลให้สำหรับผู้ที่สนใจไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ ในประเทศไทย

Internship, นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นักศึกษาฝึกงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ จำนวน 4 คน (1) นาย วิทยา สุพิทิพย์ ชื่อเล่นฟุก ทำหน้าที่ เขียนสคริป,วอยซ์โอเวอร์,ครีเอทีฟ (2) นาย ณัฐนนท์ ภู่จรัส ชื่อเล่นแมน ทำหน้าที่ กล้อง1,ตัดต่อ,ผู้ช่วยตากล้อง (3) นาย ธัญญวุฒิ คุ้มเสร็จ ชื่อเล่นแบงค์ ทำหน้าที่ กล้อง2,ตัดต่อ,ผู้ช่วยตากล้อง (4) นาย นพรัตน์ นิธิศาเบญญาพร ชื่อเล่นแฟรงค์ ทำหน้าที่ ตัดต่อ,หาข้อมูล,ประสานงาน เข้ามาฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ Kirby Studios ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน มิถุนายน 2560 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 รวมเวลาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเท่ากับ 4 เดือน ตลอดเวลาของการฝึกงานก็ได้ทั้งความรู้ความสามารถ และได้เห็นได้พบกับสิ่งที่ไม่เคยเจอ เป็นประสบการณ์ใหม่ในชีวิต ได้ออกไปทำงานจริง ได้พบเจอปัญหากับตัว ทำให้รู้จักวางแผนและแก้ไขปัญหาเพื่อให้งานสามารถดำเนินต่อไปได้


What's Trending

Travel Videos